7 - 06:11:29.153829

Die Stämme

Liste der Dörfern »
Liste der Spieler »
Distanz-Kalkulator »
Konverter Berichte »

Statistiken
Przykładowe dane ze statystyk:
Mapa Świata
Udostępnia mapę świata - wybierz konkretny świat i kliknij "mapa"
Mapa Świata

Postępy Punktowe Plemienia
Postępy Punktowe Plemienia

Postępy Punktowe Gracza
Postępy Punktowe Gracza

Postępy Atak i Obrona Plemienia
Postępy Atak i Obrona Plemienia

8 - 06:11:29.153829