7 - 16:13:21.234379

Plemiona - Kalkulator czasu ataku/wsparcia - mini planer

#PlemionaTravelTimeModel#
Wybierz jednostki do ataku/wsparcia










Współrzędne Wioska agresora:  | Wioska obrońcy:  | Mnożnik prędkości: 
Termin dotarcia ataku Godzina:  ataku: : : Data:  - -

   Unable to complete network request to host "127.0.0.1".

Powrót do listy
8 - 16:13:21.234379