Nowotwory złośliwe

0
71

zdrowie (23)Ze względu na częstość występowania znaczenie praktyczne ma tylko rak. Inne nowotwory złośliwe, jak: czerniak, włókniak mięsakowy lub naczyniak mięsakowy, stanowią rzadkość i nie będą tu omawiane. Rak prącia dotyczy zwykle mężczyzn pomiędzy 50 a 70 rokiem życia. Zmiana występuje przeważnie na żołędzi, rzadziej na napletku blisko szyjki i przybiera postać albo endofityczną, albo egzofityczną. Postać grzybiasta z czasem wrzodzieje. Zwykle na żołędzi spotyka się postać grzybiastą, na napletku zaś postać wrzodziejąco-naciekającą. Obie postacie, a szczególnie postać wrzodziejąca, rosną dość szybko i stosunkowo w niedługim czasie proces nowotworowy mor że zniszczyć całkowicie żołądź, przechodząc nawet na trzon prącia. Mikroskopowo rak prącia jest rakiem kolczystokomórkowym, ale postać grzybiasta i wrzodziejąca różnią się w sposób istotny. W postaci grzybiastej jest to najczęściej wysoko dojrzały rak kolczysto-komórkowy z dużą skłonnością do rogowacenia, promienicy raka skóry. Postać wrzodziejącą histologicznie charakteryzuje niska dojrzałość komórek z dużą liczbą figur podziału i brakiem skłonności do rogowacenia. Z tego też powodu wzrost raka wrzodziejącego jest gwałtowniejszy, a rokowanie gorsze. Szybciej też występują przerzuty do węzłów pachwinowych; często stwierdza się przerzuty odległe. Warto nadmienić, że u ludzi obrzezanych tuż po urodzeniu rak prącia jest praktycznie nie spotykany, a u mężczyzn, u których obrzezanie nastąpiło przed 10 rokiem życia, występuje on rzadko, z tego względu jest prawdopodobne, że rak prącia wiąże się z brakiem higieny osobistej, a smegma wraz z innymi czynnikami może wywierać efekt karcynogenny.