Objawy nieporzadane stymulacji podwzgorza

0
70

rp_lekarz30.jpgPodstawowym niepożądanym działaniem psychotropowym większości pochodnych fenotiazyny jest nasilenie stanów depresyjnych. Niebezpieczeństwo wystąpienia depresji zmusza do starannego doboru chorych i interwencji lekarza w przypadku pojawienia się objawów niekorzystnych (zmiana leku, zmiana dawkowania lub dodanie innego leku korygującego objawy). Drugim poważnym działaniem niepożądanym jest zespół parkinsonowski będący wyrazem uszkodzenia czynności układu pozapiramidowego. Wspomniany zespół jest najczęstszym obrazem tego uszkodzenia. Ma charakter zespołu akinetycz-nohipertonicznego, czyli zwiększenia napięcia mięśniowego z zahamowaniem aktywności ruchowej, pojawiają się ponadto drżenie, wzmożone ślinienie, maskowatość twarzy. Inne rzadziej spotykane zespoły uszkodzenia układu pozapiramidowego to zespół akinetyczny (najistotniejsze jest zahamowanie aktywności ruchowej), zespół hipertoniczno-hiperkinetyczny z przymusowymi ruchami i uczuciem silnego niepokoju, zmuszającym do stałego zmieniania pozycji (tzw. akatyzja) oraz zespół dyskinetyczno-hipertoniczny z napadowymi tonicznymi kurczemi mięśni szyi i twarzy (rzadziej kończyn i tułowia). Między nasileniem objawów pozapiramłdowych a działaniem przeciw-psychotycznym nie ma wyraźnej korelacji, chociaż w przeszłości wielu autorów zwracało uwagę na powiązania tych dwu typów, łącząc skuteczność kliniczną z wystąpieniem objawów parkinsonowskich.