Odszkodowanie zdrowotne

0
86

Odszkodowanie zdrowotne (6)Każdy z nas może stać się poszkodowanym w kolizji drogowej. Jak radzić sobie z odszkodowaniem za ewentualne uszczerbki na zdrowiu, które są skutkiem wypadku?

Przede wszystkim pamiętajmy, że odszkodowanie powinno stanowić również zwrot kosztów poniesionych przez nas na skutek wypadku. Koszty te obejmować mogą np. koszty wizyt lekarskich, rehabilitacji, leków czy nawet paliwa zużytego na dojazdy do szpitali. Co więcej, możliwe jest ubieganie się o zwrot pensji, którą utraciliśmy w wyniku zdarzenia drogowego i jego konsekwencji. Jednak aby uzyskać odszkodowanie zdrowotne, które stanowi przecież roszczenie majątkowe, należy dostarczyć do ubezpieczyciela niezbędną dokumentację – wypisy ze szpitala, faktury, oświadczenia, paragony itp.

Nie zapominajmy też, że czas to pieniądz! Nie możemy więc czekać ze zgłoszeniem sprawy do ubezpieczyciela zbyt długo. Warto pamiętać o tym, że jeśli ubezpieczyciel będzie zwlekał z przyznaniem odszkodowania, będziemy mogli wnosić o przyznanie odsetek za zwłokę.