Ostre zatrucie morfina

0
22

rp_lekarz35.jpgOstre zatrucia morfiną są następstwem przedawkowania leczniczego, przedawkowania przypadkowego u osób zależnych oraz prób samobójczych. Objawy zatrucia mogą również wystąpić u osób z przejściowym upośledzeniem wchłaniania z tkanki podskórnej (wstrząs), którym podano kolejną dawkę leku. Nagła poprawa krążenia prowadzi do gwałtownego wchłaniania dużych ilości leku z objawami przedawkowania. Na objawy zatrucia składają się: 1. Duże upośledzenie czynności oddechowej (niekiedy 2?4 oddechy na minutę) ze znaczną sinicą. W miarę pogłębiania się niedotlenienia może dochodzić do obniżenia ciśnienia tętniczego. Poprawa czynności oddechowej szybko znosi spadek ciśnienia, jednakże nieskorygowana hipoksja wiedzie do wstrząsu naczyniowego. 2. Nasilająca się senność przechodząca w głęboką śpiączkę. Temperatura ciała znacznie obniża się, zmniejsza się również .napięcie mięśni szkieletowych, następuje osłabienie lub zniesienie odruchów. W”późniejszym okresie może dochodzić do drgawek, zwłaszcza u dzieci.
3. Bardzo silne zwężenie źrenic. Ma ono znaczenie „diagnostyczne (różnicowanie z zatruciami lekami nasennymi, np. barbituranami).