Rogowacenie czerwone Queyrata

0
72

zdrowie (31)Ta rzadka choroba żołędzi prącia ma postać dobrze odgraniczonych, jasnoczerwonych, połyskujących tarczek na żołędzi blisko szyjki. Obraz mikroskopowy charakteryzuje hiperplazja i dysplazja nabłonka z jego znacznym zgrubieniem i akantozą. Komórki nabłonka cechuje znaczna atypia, jednak o mniejszym nasileniu niż w chorobie Bowena. Zarówno chorobę Bowena, jak i rogowacenie czerwone Queyrata niektórzy autorzy zaliczają już nawet do raków śródnaskórkowych. Nowotwory łagodne. Najczęściej spotykanym nowotworem łagodnym prącia jest brodawczak. Nowotwór umiejscawia się zwykle wokół szyjki żołędzi i na wewnętrznej powierzchni napletka. Zmiana może występować w postaci czerwonawych, brodawkowatych wyrośli wielkości od kilku milimetrów do kilku centymetrów, przypominając niekiedy owoc morwy. Może być uszypułowana lub tylko płasko wyniosła. W obrazie mikroskopowym jest widoczny drzewkowato rozrośnięty zrąb, pokryty rozrośniętym nabłonkiem wielowarstwowym płaskim, nie naciekającym zrębu ani błony podstawnej. Identyczny obraz mikroskopowy mają występujące nierzadko na żołędzi kłykciny kończyste. Z tego też względu odróżnienie tych schorzeń, mających zresztą tło wirusowe, jest niemożliwe. Uważa się powszechnie, że zarówno brodawczaki, jak i kłykciny kończyste prącia nie mają skłonności do złośliwienia. Bardzo rzadko prącie bywa siedliskiem innych nowotworów łagodnych, jak: naczyniaki, tłuszczaki, włókniaki, nerwiaki.