Stowarzyszenie psychologów chrześcijańskich Gdańsk

0
152

Psycholog chrześcijański

Psycholog chrześcijański to osoba, która realizuje swoje zawodowe ambicje, swoje powołanie zgodnie z wiarą i wartościami chrześcijańskimi. Stanowisko to zostało stworzone dla ludzi, którzy potrzebują pomocy zgodnej z wyznawaną duchowością.
W Polsce zostało stworzone Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich (1993). Inicjatywa ta zrzesza osoby z różnych kościołów chrześcijańskich. Działają oni na terenie Polski, w niemal każdym z szesnastu województw. Ich działalność ma charakter ekumeniczny.
Psychologiem chrześcijańskim może zostać psycholog, psychiatra, psychoterapeuta, kapłan, pastor czy inne osoby pragnące nieść pomoc i wpisujące się w ramy wiary chrześcijańskiej.
Pomoc psychologiczna przekazywana przez te osoby bazuje na Biblii, a zwłaszcza na Ewangelii. Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich organizuje konferencje naukowe, prowadzi Ośrodki Pomocy Psychologicznej czy Studium Psychoterapii.
W Polsce działają również prywatne gabinety psychologów, psychoterapeutów chrześcijańskich. Niektórzy prowadzą nawet spotkania online – przez skype, co może pomóc osobom bardziej nieśmiałym.
Psycholog, wyznający wartości chrześcijańskie jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób, chcących uzyskać pomoc w ciężkich sytuacjach życiowych, które jest zgodne z ich duchowością.