Zaburzenia psychiczne

0
14

W dzisiejszych czasach, w zastraszającym tempie wzrasta liczba ludzi doświadczających zaburzeń psychicznych. Wedle obliczeń Ministerstwa Zdrowia, co czwarta osoba w Polsce będzie w trakcie życia cierpiała na zaburzenia psychiczne. Najczęściej spotykane są zaburzenia dotyczące nastroju, związane z lękiem oraz uzależnienia. Mimo częstego występowania zaburzeń w w Polsce funkcjonuje duża liczba niezgodnych z prawdą przekonań dotyczących tego, skąd się wzięły oraz ich obrazu klinicznego. Jedną z najbardziej fałszywych postaw jest stygmatyzacja ludzi cierpiących z powodu trudności psychicznych, która często wynika ze strachu i niewiedzy. Nierzadko wspomina się w tych okolicznościach o ułomności psychicznej, niedojrzałości, a też uzasadnionej karze. Przekonania te są niezgodne z prawdą. Powodują, że poszukiwanie wsparcia, jakim może być psychoterapia, wiąże się z jeszcze większym wstydem oraz poczuciem winy.
Przyczyny występowania

Dotychczas nie odkryto jednego uwarunkowania, które powoduje zaburzenia emocjonalne. Obecnie najpopularniejszą ideą jest tzw. model biopsychospołeczny, zgodnie z którym zaburzenia psychiczne są związane z czynnikami psychologicznymi, biologicznymi, społecznymi i osobowościowymi. Nie ma zatem jednej drogi prowadzącej w stronę zachorowania, za to mówimy o współwystępowaniu powyższych elementów. W praktyce oznacza to wymóg indywidualnej analizy etiologii problemu pacjenta przez przeprowadzenie szczegółowego wywiadu obejmującego okres od narodzin do okresu pojawienia się na wizycie u specjalisty, czym zajmuje się dobry psycholog we Wrocławiu. Dzięki temu można szczegółowo określić problemy pacjenta oraz powody ich powstania, tak aby możliwe było zasugerowanie najbardziej skutecznego sposobu leczenia.
Leczenie

Mimo niejednoznacznych przyczyn nabywania zaburzeń psychologicznych stworzono szereg możliwości ich leczenia, co może dawać nadzieję na zwiększenie jakości życia i zmniejszenie bólu. Jedną z nich jest terapia poznawcza, której efektywność jest udowodniona dzięki badaniom naukowym. Akcentuje ona rolę myślenia w powstawaniu i utrzymywaniu się trudności psychicznych. To jak myślimy o sobie, o ludziach i o świecie określa to jak czujemy się somatycznie, jaki jest nasz nastrój oraz jak się zachowujemy. Współcześnie terapię poznawczą często łączy się z inną formą psychoterapii, jaką jest terapia behawioralna. Jest ona skoncentrowana na modyfikacji dysfunkcyjnych zachowań człowieka na te, które mogą okazać się bardziej korzystne lub mniej destruktywne.